Więcej...
Tutaj jesteś:   Strona główna  /  Henryk i Stanisława Witaczkowie  /  Zaraz po wojnie
  • 1947 r.  - biuro CDSJ , trzecia od prawej Stanisława Witaczek (ze zbiorów Ewy Noińskiej)
  • Pochód 1. Maja w 1947 r. - w drugim rzędzie Stanisława i Henryk Witaczkowie (ze zbiorów Danuty Olender)

Zaraz po wojnie

Według relacji Beaty Witaczek-Nehring: „W Archiwum Państwowym Miasta Warszawy znajdują się dokumenty (3 grube księgi – zbiór rodziny Witaczków) dotyczące pomocy dla wysiedlonych mieszkańców stolicy. W tych strasznych czasach zawiązała się silna więź między pracownikami stacji Jedwabniczej a jej dyrekcją. Umożliwiło to Witaczkom pozostanie w „Milanówku” do końca 1948 r., co było raczej ewenementem w owych czasach.
Jak potoczyły się dalsze losy CDSJ? 17 stycznia 1945 armia radziecka wyzwoliła Warszawę. Już 18 stycznia pełnomocnik resortu gospodarki narodowej i finansów podlegający PKWN „powierza ob. Henrykowi Witaczkowi, zamieszkałemu w Żółwinie, pow. Błoński, obowiązki tymczasowego kierownika, dyrektora CDSJ w Milanówku. Obowiązkiem jego jest zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, kierowanie przedsiębiorstwem oraz występowanie przed władzami wojskowymi i cywilnymi… Sprzedaż i odstępowanie surowców, półfabrykatów i produkcji oraz wszelkich ruchomości może się odbywać tylko za zgodą Wydziału Przemysłowego w Grodzisku”.

13 kwietnia 1945 r. CDSJ przeszła pod Tymczasowy Zarząd Państwowy, a Henryk Witaczek otrzymał nominację na dyrektora naczelnego. W ulotce propagandowej CDSJ Stanisława Witaczkówna pisze:
„Wyzwolenie zastało wszystkie działy produkcji i maszyny Stacji Jedwabniczej z rozkazu okupanta rozmontowane i przygotowane do wywozu do Niemiec. Minęły miesiące zanim wyremontowano i skompletowano maszyny i urządzenia. Podjęto na nowo prace doświadczalne, propagandę jedwabnictwa i prace szkoleniowe. Założono Liceum Jedwabnicze z internatem, zorganizowano produkcję jajeczek jedwabników systemem Pasteura.
Obecnie CDSJ i jej założyciele dążą do wznowienia danwych zasad produkcji, których dewizą była jakość, a nie ilość i które dawały tak piękne wyniki”.

Dodać tu należy, że Stacja przejęła zamek w Otmuchowie na Śląsku, ratując go przed rabunkiem i dewastacją. Witaczkowie zorganizowali tam szkółki morwowe oraz Technikum Jedwabnicze dla sierot wojennych. We wrześniu 1946 r. nastąpiła reorganizacja CDSJ. Narzucono nowy schemat organizacyjny wg zbiurokratyzowanych norm oraz wprowadzono ścisłą kontrolę odgórną. Fabryka zmuszona była kontynuować produkcję tkanin z włókna sztucznego, choć było to niezgodne z jej profilem.
W 1947 r. nakazano zmianę nazwy zakładu, choć formalnie upaństowienie jeszcze nie nastąpiło. Wreszcie nakazano też likwidację wszystkich sklepów „Milanówka”. Cały zbyt przejęła nowo zorganizowana, nie mająca nic wspólnego z zakładami, państwowa placówka handlowa.
10 marca 1948 r. jest datą przejęcia CDSJ na własność państwa. W czerwcu 1948 r. Stanisława Witaczkówna otrzymuje odmowę paszportu na wyjazd do Francji, gdzie jest zaproszona na I Congres International de la Soie w Lyonie.
25 września 1948 r. odwołano Henryka Witaczka za stanowiska dyrektora naczelnego zakładów i mianowano go dyrektorem Instytutu Doświadczalnego Jedwabiu Naturalnego, co spowodowało przesunięcie z tego stanowiska Stanisławy Witaczkówny. Był to jednak tylko manewr taktyczny.
20 października 1948 r. Henryk Witaczek otrzymał lakoniczne pismo:
„Na polecenie Ministra Przemysłu i Handlu Centralny Związek Przemysłu Włókienniczego zwalnia obywatela z dotychczasowego stanowiska”.

Na zakończenie oddamy głos Henrykowi Witaczkowi – memu ojcu. Dopisał do życiorysu:
„Będąc zwolnionym z Zakładów, które stworzyłem, w których pracowałem z całym oddaniem w ciągu ostatnich 4 lat po wojnie, bez podania powodów zostałem oderwany nagle od pracy, której poświęciłem całe życie”.

  2016  /  Henryk i Stanisława Witaczkowie  /  Ostatnie uaktualnienie: Styczeń 17, 2016 przez Bartek Krupa  / 

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close